MTEN IPGM-KPI

Gagasan Majlis Tarbiyah Nuqaba (MTEN) Diwujudkan Sekitar Tahun 2005-2006 Bagi Memastikan Kelangsungan Biah Islamiyyah Di Bumi IPGM-KPI ini terus berkemudi.

Dapatkan Update Terkini

Daftar Untuk Update Terkini

Friday, May 29, 2009

KRITERIA KHALIFATULLAH

1. Ilmu

"Dia mengajarkan kepada Adam asma (nama-nama benda) semuanya, kemudian dia mempertunjukkanya kepada para malaikat .

Lalu Allah berfirman (kepada para malaikat), Sebutkanlah kepada Ku asma-asma itu, jika kalian memang benar ?" (Surah Al-Baqarah :31)

2. Iman dan amal Soleh

" Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, bahawa Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi ,

Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah ". ( Surah An-Nur : 55)


3. Memberi keputusan dengan benar (haq) dan tidak mengikuti hawa nafsu


"Allah taala berfirman, wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi ,

maka berilah keputusan dengan benar dan janganlah mengikuti hawa nafsu , kerana hawa nafsu akan menyesatkanmu dari jalan Allah" . ( Surah Shad : 26)

4. Amar Ma'ruf dan nahi mungkar

" Rasulullah saw bersabda " Barangsiapa ber-amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dia adalah khalifatullah di bumi dan khalifah kitab-Nya serta khalifah rasul-Nya"

(Kitab Mizan al-Hikmah, jilid 3 hal 80)

0 comments:

Post a Comment

Liqa' Nuqaba..

Liqa' Nuqaba..

Liqa Nuqaba'

Liqa Nuqaba'

Daurah Kitab Siri 2

Daurah Kitab Siri 2

Daurah Kitab Siri 3

Daurah Kitab Siri 3

Daurah Kitab

Daurah Kitab